Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2024
Home
Eglwys Bresbyteraidd
Cymru
Birmingham UK
Os oes gennych ffrind neu berthynas sydd yn dod i ysbyty yn Birmingham, rhowch wybod i ni a byddwn yn ceisio ymweld a’r claf.
Cyswllt ffôn

Wedi dymchwel dau Gapel Cymraeg Birmingham, adeiladwyd ac agorwyd Bethel, yr achos presennol yn 1968.  Mae tri gweinidog wedi gwasanaethu’r capel newydd dros y blynyddoedd, sef y diweddar Barchedig Arthur Wynne Edwards, y diweddar Barchedig G Tudor Owen a’r Parchedig Robert Parry.  Nid oes gan Fethel weinidog ar hyn o bryd. Cynhelir y gwasanaethau yn y Gymraeg gyda ambell i wasanaeth dwyieithog.  Mae croeso i bawb i ymuno â ni yn ein haddoliad.