Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2020

Blaenoriaid
Mrs Renée Tudor	

Mr R John Williams 
+44(0)121 421 2128


Trysorydd/Ysgrifennydd
Mrs Ellen Whitehouse
+44(0)121 454 7683

Cyfeilyddion

Mrs Haf Owen

Mrs Nest Thomas

Blaenoriaid
Mrs Renée Tudor

Mr R John Williams
+44(0)121 421 2128


Trysorydd/Ysgrifennydd
Mrs Ellen Whitehouse
+44(0)121 454 7683

Cyfeilyddion

Mrs Haf Owen

Mrs Nest Thomas

SWYDDOGION YR EGLWYS