Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2018
Loading...
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Holloway Head
Birmingham UK B1 1DR
Mae maes parcio yng nghefn y capel yn Windmill Street