Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2020
OEDFAON Y SUL 2020
Amser yr Oedfaon - Bore am 10.00 o’r gloch
Oedfa Fro am 3.00 o’r gloch
Cymanfa Ganu Loveday Street am 3.00 o’r gloch
Te a choffi yn dilyn pob gwasanaeth

IONAWR
 
 5 - Mr Gareth Davies                 

12 - Mr Gareth Davies                       C

19 - Brethyn Cartref

26 - Dim Oedfa

CHWEFROR
  
2 - Parch Ddr Siôn Aled                C

  9 - Oedfa Bro Bethel

                               Mr Owain Morgan

16 - CANCELLED DUE TO BAD WEATHER

23 - Dim Oedfa

MAWRTH

  1 - Parch Maldwyn Jones

  8 - Parch Eirian Wyn Lewis           C

15 - Parch Robert Parry

22 - Dim Oedfa

29 - Dim Oedfa


EBRILL

  5 - Oedfa Bro Saron ? Wolverhampton

12 - Dim Oedfa CoVid-19

19 - Dim Oedfa CoVid-19

26 - Dim Oedfa

MAI

  3 -  Dim Oedfa CoVid-19

10 -  Dim Oedfa CoVid-19

17 -  Dim Oedfa CoVid-19

24 -  Dim Oedfa

31 -  Dim Oedfa

MEHEFIN

  7 - Dim Oedfa CoVid-19

14 - Dim Oedfa CoVid-19

21 - Dim Oedfa CoVid-19

28 - Dim Oedfa

GORFFENNAF

  5  - Dim Oedfa CoVid-19

12  - Dim Oedfa CoVid-19

19  - Dim Oedfa CoVid-19

26  - Dim Oedfa


AWST

  2 - Dim Oedfa

  9 - Dim Oedfa

16 - Dim Oedfa

23 - Dim Oedfa

30 - Dim Oedfa

MEDI

  6 - Y Barchg Gwendydd Askew    C

 13 - Parch Dafydd Owen       

20 - Parch Marc Morgan                      

27 - Dim Oedfa

HYDREF

  4 - Oedfa Bro Coventry

11 - Y Barchg Gwendydd Askew

18 - Mr Vaughan Prytherch            C

25 - Dim Oedfa


TACHWEDD

  1 - Mrs Beryl Vaughan

  8 - Parch Eirian Wyn Lewis

15 - Parch Robert Parry                   C

22 - Dim Oedfa

29 - Dim Oedfa


RHAGFYR

  6 - Y Barchg Gwendydd Askew    C

13 - Mr Gareth Davies                      

20 - Gwasanaeth Carolau

27 - Dim Oedfa


C = Cymun