Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2019
OEDFAON Y SUL 2019
Amser yr Oedfaon - Bore am 10.00 o’r gloch
Oedfa Fro am 3.00 o’r gloch (Bethel 2.30 o’r gloch)
Cymanfa Ganu Loveday Street am 3.00 o’r gloch
Te a choffi yn dilyn pob gwasanaeth

IONAWR
 
 6 - Mr Gareth Davies                        

13 - Mrs Renée Tudor                       C

20 - Y Barchg Gwendydd Askew

27 - Dim Oedfa

CHWEFROR
  3 - Mr Gareth Davies                        C

10 - Oedfa Bro Y Parchg Robert Parry

17 - Mrs Renée Tudor  
24 - Dim Oedfa


MAWRTH

  3 - Y Parchg Maldwyn Jones

10 - Brethyn Cartref

17 - Y Barchg Gwendydd Askew      C

24 - Dim Oedfa

31 - Dim Oedfa

EBRILL

  7 - Y Barchg Ddr Nerys Tudor         C

14 - Oedfa Bro Saron Wolverhampton

        Y Parch Eric Greene

21 - Mrs Renée Tudor

28 - Dim Oedfa


MAI

  5 -  Mrs Beryl Vaughan

12 -  Y Parchg Maldwyn Jones

19 -  Y Barchg Dilys Jones                C

26 -  Dim Oedfa


MEHEFIN

  2 - Oedfa Bro Loveday Street

  9 - Brethyn Cartref

16 - Y Barchg Gwendydd Askew        C

23 - Dim Oedfa

30 - Dim Oedfa

GORFFENNAF

  7  - Y Parchg Marc Morgan  

14  - Y Barchg Gwendydd Askew

21  - Y Barchg Lona Roberts            C

28  - Dim Oedfa


AWST

  4 -  Dim Oedfa

11 -  Dim Oedfa

18 -  Dim Oedfa

25 -  Dim Oedfa


MEDI

  1  -Mr Dennis Davies   

  8  - Y Parchg Maldwyn Jones         

15  - Y Parchg Dafydd Owen            C

22  - Dim Oedfa

29  - Dim Oedfa

HYDREF

  6 - Oedfa Bro Coventry

13 - Brethyn Cartref

20 - Y Parchg Peter Williams             C

27 - Dim Oedfa

TACHWEDD

  3  - Cymanfa Ganu Loveday Street

10  - Mr Gareth Davies

17  - Y Parchg Robert Parry             C

24  - Dim Oedfa

RHAGFYR

  1  -  Y Parchg Eric Greene

  8  -  Mrs Renée Tudor                       C

15  -  Carolau

22  -  Dim Oedfa

29 -   Dim Oedfa


C = Cymun