Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2018
OEDFAON Y SUL 2018
Amser yr Oedfaon - Bore am 10.00 o’r gloch
Oedfa Fro am 3.00 o’r gloch (Bethel 2.30 o’r gloch)
Cymanfa Ganu Loveday Street am 3.00 o’r gloch
Te a choffi yn dilyn pob gwasanaeth

IONAWR
 
 7 - Mrs Renée Tudor                        C

14 - Brethyn Cartref                  
21 - Dim Oedfa        

28 - Dim Oedfa

CHWEFROR
  4 - Mrs Renée Tudor

11 - Mr Gareth Davies                        C

18 - Y Parchg Robert Parry
25 -
Oedfa Bro Bethel - 2.30pm

        Yr Athro John Gwynfor Jones

MAWRTH

  4 - Dim Oedfa

11 - Dim Oedfa

18 - Y Barchg Gwendydd Askew      C

25 - Dim Oedfa

EBRILL

  1 - Brethyn Cartref

  8 - Oedfa Bro Saron                                       Wolverhampton

15 - Y Parchg Dafydd Owen               C

22 - Dim Oedfa

29 - Dim Oedfa


MAI

  6 -  Y Parchg Maldwyn Jones

13 -  Y Barchg Gwendydd Askew     C

20 -  Y Parch Eric Greene

27 -  Dim Oedfa


MEHEFIN

  3 - Oedfa Bro Loveday Street

10 - Mrs Beryl Vaughan

17 - Y Parchg Maldwyn Jones           C

24 - Dim Oedfa

GORFFENNAF

  1  - Y Parchg Peter Williams   

  8  - Y Barchg Gwendydd Askew

15  - Y Parchg Aled Davies               C

22  - Dim Oedfa

29 -  Dim Oedfa

AWST

  5 -  Dim Oedfa

12 -  Dim Oedfa

19 -  Dim Oedfa

26 -  Dim Oedfa


MEDI

  2  - Y Parchg Maldwyn Jones

  9  - Y Barchg Dilys Jones         

16  - Y Barchg Nerys Tudor               C

23  - Dim Oedfa

30  - Dim Oedfa

HYDREF

 7 - Oedfa Bro Coventry

14 - Mr Gareth Davies                        C

21 - Mr Dennis Davies

28 - Dim Oedfa

TACHWEDD

  4  - Cymanfa Ganu Loveday Street

11  - Y Parchg Marc Morgan             C

18  - Y Parchg Eirian Wyn Lewis

25  - Dim Oedfa

RHAGFYR

  2  -  Mrs Renée Tudor

  9  -  Mr Gareth Davies                      C

16  -  Carolau

23  -  Dim Oedfa

30 -   Dim Oedfa


C = Cymun